Trang 1 trong 134 kết quả
Sắp xếp theo
Sinh học đại cương. T.2- Sinh học thực vật sinh học động vật & hệ sinh thái /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định dư lượng glyphosate trong môi trường - ứng dụng đánh giá dư
Tác giả: Lê Thanh Tâm, Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 108 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 628.529
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, bài phát biểu dành cho hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện
Tác giả: Nguyễn Đình Hùng (tuyển chọn và hệ thống),
Mô tả vật lý: 399tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 352.238
ISBN: 9786049553035
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao tại công ty trách nhiệm
Tác giả: Lê Thị Tuyết Trang, Trần Nam Trung (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Huấn luyện nhân viên /
Tác giả: John Eaton, Roy Johnson, , Lê Ngọc Phương Anh, Hoàng Ngọc Tuyến (tổng hợp và biên dịch), Nguyễn Văn Quì (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Từ điển địa danh Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Lê Trung Hoa (chủ biên), Nguyễn Đình Tư, ,
Mô tả vật lý: 720tr. ; , 21cm.
Ký hiệu phân loại: 915.9703
ISBN: 9786049162701
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn