Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hiện trạng môi trường và định hướng phát triển bền vững làng nghề chạm bạc ở xã Lợi tỉnh
Tác giả: Đặng Thị Huyền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quản trị thương hiệu /
Tác giả: Lê Đăng Lăng,
Mô tả vật lý: 390tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.827
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kiến trúc đình làng Việt Nam /
Tác giả: Lê Quốc Tiến,
Mô tả vật lý: 52tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 726
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Quản trị thương hiệu /
Tác giả: Lê Đăng Lăng,
Mô tả vật lý: 392tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.827
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bệnh phổ biến ở bò sữa /
Tác giả: Phạm Sỹ Lăng,
Mô tả vật lý: 496tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 636.2089
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn