Trang 1 trong 61 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại ngân hàng Nông nghiệp và phát
Tác giả: Nguyễn Xuân Tuấn,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế và thi công hệ thống gọi số khách hàng /
Tác giả: Lê Anh Tuấn,
Mô tả vật lý: 92 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tính toán, thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung KCN Linh Trung 3 công suất 5000m3/ngày đêm /
Tác giả: Lê Anh Tuấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế đường qua 2 điểm AB /
Tác giả: Lê Hoàng Anh Tuấn,
Mô tả vật lý: 232 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
101 Thuật toán & chương trình bài toán KHKT & KTế bằng ngôn ngữ Pascal /
Tác giả: Lê Văn Doanh,
Mô tả vật lý: 268 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế cao ốc văn phòng Techcombank Q.3 /
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn,
Mô tả vật lý: 193 tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khai thác tập mục lợi ích cao /
Tác giả: Võ Tuấn Kiệt,
Mô tả vật lý: 43tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
The factors affecting job satisfaction of employees in Saigon Co.op Group /
Tác giả: Le Anh Tuan Kiet,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tăng áp động cơ đốt trong /
Tác giả: Võ Nghĩa,
Mô tả vật lý: 228 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn quận Tân Phú - thành
Tác giả: Đặng Thị Thùy Loan,
Mô tả vật lý: 134tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.207
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH