Trang 1 trong 162 kết quả
Sắp xếp theo
Kế toán mua hàng hóa tại công ty cổ phàn viễn thông Thế Kỷ /
Tác giả: Lê Suối Kim,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Dầu nhờn PV. OIL /
Tác giả: Lê Thị Dung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing- Mix tại công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Đất
Tác giả: Lê Thị Thùy Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng và một số giải pháp cải thiện tình hình nhân sự và tiền lương ở công ty cổ phần dịch vụ
Tác giả: Lê Thị Chánh Hương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Đại Tân Việt /
Tác giả: Nguyễn Đỗ Quang Hòa,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng giấy trên thị trường nội địa tại
Tác giả: Lê Thị Bích Loan,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu các yêu tố động viên người lao động tại công ty khí và Xây dựng Posco E&C Việt Nam /
Tác giả: Phạm Quang Hoan,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích quy trình nhập khẩu máy tính bằng container đường biển tại công ty cổ phần dịch vụ phân
Tác giả: Phạm Thu Hường,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích chi phí và giá thành sản phẩm tại phân xưởng II công ty cổ phần thuỷ sản số 1 /
Tác giả: Lê Thị Ngọc Lài,
Mô tả vật lý: 68 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.1552
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và chế tạo thiết bị tự động đo độ tăng nhiệt của cuộn dây động ở chế độ làm việc không
Tác giả: Võ Văn Hoàng,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn