Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing- Mix tại công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Đất
Tác giả: Lê Thị Thùy Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đồ án thiết kế công trình giải trí /
Tác giả: Lê Vũ Hoàng,
Mô tả vật lý: 68tr ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 725.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đánh giá tình hình và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu phí bảo vệ môi trường
Tác giả: Lê Công Hoàn Vũ,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải pháp hoàn thiện hoạt động tuyển dụng và đào tạo tại công ty cổ phần sách và dịch vụ văn hóa
Tác giả: Nguyễn Phạm Trường An,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.31
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing cho sản phẩm giấy photocopy Double A Tại công ty TNHH SXTM
Tác giả: Trần Ngân Quỳnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trìnhnghiệp vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu
Tác giả: Lê Văn Nhựt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá năng lực làm việc của nhân viên và đào tạo nhân sự tại công
Tác giả: Lê Thanh Thụy Ý,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng cá nhân dịch vụ Vinaphone tại trung tâm kinh doanh Vnpt –
Tác giả: Lê Thị Hồng Nhung,
Mô tả vật lý: 133tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Công nghệ lạnh thực phẩm /
Tác giả: Lê Hữu Sơn,
Mô tả vật lý: 244tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu, thiết kế sổ tay hướng dẫn công tác bảo vệ và xử lý môi trường cho chiến sĩ mùa hè xanh
Tác giả: Lê Công Hoàn Vũ,
Mô tả vật lý: 121tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn