Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Phương pháp biu din đc trưng mt ngưi da vào b lc gabor cong và (2D) 2LDA cho nhn dng cá
Tác giả: Lê Thành Luân,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.37
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Thiết kế đưng đi qua 2 đim D-P /
Tác giả: Lê Duy Phương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích hot đng cho vay khách hàng cá nhân ti Ngân Hàng TMCP - PGD Thng Nht CN HCM /
Tác giả: Lê Huỳnh Yến Phương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
ng dng Gis vào công tác qun lý thu gom - vn chuyn cht thi rn sinh hot ti TP.Biên Hoà - Thí
Tác giả: Lê Thanh Hòa,
Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu các nhân t nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng đi vi dch v th thanh toán ca
Tác giả: Lê Diễm Phương,
Mô tả vật lý: 88tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đc đim y sinh hc và hun luyn sc mnh cho vn đng viên c t tr :
Tác giả: Lê Quý Phượng,
Mô tả vật lý: 189 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 613.713
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn