Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Một số tình huống và bài tập môn logic học /
Tác giả: Lê Duy Ninh,
Mô tả vật lý: 270tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tập bài giảng Logic học /
Tác giả: Lê Duy Ninh,
Mô tả vật lý: 198tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn