Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu áp dụng phương pháp bản đồ tư duy để xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu bảo vệ
Tác giả: Lê Hà Thúy An,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quản lý mạng viễn thông /
Tác giả: Lê Phương Duy,
Mô tả vật lý: 97 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công mô hình trạm trộn bêtông điều khiển tự động PLC Simatic S7-200 /
Tác giả: Lê Đức Duy,
Mô tả vật lý: 119 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp để nâng cao xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Nhật Bản của công ty may Sài Gòn
Tác giả: Nguyễn Duy Diệu Phương,
Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế đường đi qua 2 điểm D-P /
Tác giả: Lê Duy Phương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống hàn ống tự động /
Tác giả: Phan Lê Duy,
Mô tả vật lý: 44tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 671.521
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH