Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty TNHH TM SX Hồng Minh Châu. /
Tác giả: Lê Mai Hồng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công mạch tự động trả lời điện thoại /
Tác giả: Lê Viết Tình,
Mô tả vật lý: 81 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng thủy hải sản tại xí nghiệp đông lạnh Thắng Lợi /
Tác giả: Nguyễn Hồng Hải,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Mạch tự động ghi âm và trả lời điện thoại /
Tác giả: Lê Xuân Hạnh,
Mô tả vật lý: 79 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với khoản lợi trực tiếp đáng lẽ được hưởng trong thương mại /
Tác giả: Phạm Hồng Nhung,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đạo của quản lý /
Tác giả: Lê Hồng Lôi,
Mô tả vật lý: 657 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn