Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế khu nhà khoa phụ sản bệnh viện hùng vương /
Tác giả: Lê Chí Thành,
Mô tả vật lý: 194 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kiểm tra chức năng cơ thể vận động viên :
Tác giả: Lê Hữu Hưng,
Mô tả vật lý: 263 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 613.711
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Vận động trị liệu :
Tác giả: Lê Hữu Hưng,
Mô tả vật lý: 279tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 615.82
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty tnhh Manulife Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Trần Hữu Thắng,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giáo trình Thể dục chữa bệnh :
Tác giả: Lê Hữu Hưng,
Mô tả vật lý: 359 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 617.1027
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phá triển Nông thôn chi nhánh
Tác giả: Trương Hữu Nghĩa,
Mô tả vật lý: 110tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế /
Tác giả: Lê Minh Hùng,
Mô tả vật lý: 423tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 346.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của sinh viên các trường đại học ngoài công lập tại TP.HCM
Tác giả: Nguyễn Hữu Cảnh,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 378.17
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Đánh giá chất lượng nước biển ven bờ do hoạt động trong nuôi trồng hải sản tại thị xã Vạn giã, tỉnh
Tác giả: Lê Phạm Hữu Vinh,
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.739463
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Dinh dưỡng thể thao và sức khỏe :
Tác giả: Lê Hữu Hưng,
Mô tả vật lý: 383 tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 613.2024796
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn