Trang 1 trong 72 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế chung cư Lô A khu tái định cư Thạch Mỹ Lợi /
Tác giả: Hà Thanh Tấn,
Mô tả vật lý: 148 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Chung cư lô c 92 hộ đinh tiên hoàng p3- q.bt /
Tác giả: Nguyễn Thành Đạt,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế cầu thanh điền châu thành - tây ninh /
Tác giả: Nguyễn Cao Hoàng Vân,
Mô tả vật lý: 170 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Cơ học cơ sở.
Tác giả: Nguyễn Trọng,
Mô tả vật lý: 210 tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 531.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Sức bền vật liệu .
Tác giả: Lê Hoàng Tuấn,
Mô tả vật lý: 201 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 620.112
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phụ luc :
Tác giả: Lê Hoàng Cầm,
Mô tả vật lý: 67 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư lô C 23- 49 Đinh Tiên Hoàng /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tú,
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư văn thánh /
Tác giả: Lê Hoàng Cầm,
Mô tả vật lý: 220 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Chung cư 91B thành phố Cần Thơ /
Tác giả: Lê Minh Tùng,
Mô tả vật lý: 79 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Sức bền vật liệu- T.1 /
Tác giả: Lê Hoàng Tuấn,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 620.112
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn