Trang 1 trong 63 kết quả
Sắp xếp theo
Khảo sát nhóm động vật không xương cỡ lớn ở đáy để đánh giá chất lượng môi trường nước sông Đồng Nai
Tác giả: Lê Thị Lượm, Hoàng Đức Huy(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.73942
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố của thư viện ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khối ngành kinh tế tại trường
Tác giả: Trần Lê Hoàng Anh, Bùi Lê Hà (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 125tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 027.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Huấn luyện nhân viên /
Tác giả: John Eaton, Roy Johnson, , Lê Ngọc Phương Anh, Hoàng Ngọc Tuyến (tổng hợp và biên dịch), Nguyễn Văn Quì (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn
Tác giả: Lê Thanh Kim, Hoàng Trung Kiên (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 109 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Xây dựng và quản trị hệ thống kênh phân phối sơn Petrolimex tại các cửa hàng xăng dầu trong thành
Tác giả: Hoàng Ngọc Hiển, Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.84
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn
Tác giả: Thiều Hoàng Phú Dương, Lê Mạnh Tân (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44068
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động gia công xuất khẩu hàng ba lô – túi xách của công ty
Tác giả: Nguyễn Hoàng Thiên Thanh, Bùi Nhật Lê Uyên (GVHD), ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Giải pháp lập và kiểm soát chấp hành dự toán nsnn trung hạn tại thành phố thành phố Thủ Dầu Một tỉnh
Tác giả: Trần Thị Lệ Bình, Hoàng Công Gia Khánh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 79tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 352.48
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một số nghi lễ, hội thi, trò diễn dân gian và phong tục tập quán có liên quan đến tín ngưỡng thờ
Tác giả: Nguyễn Quang Khải, ,
Mô tả vật lý: 431tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
ISBN: 9786049070884
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn