Trang 1 trong 85 kết quả
Sắp xếp theo
Quản lý môi trường cơ bản /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.408
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quản lý môi trường cho các doanh
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá và dự o chất lượng nước vùng hạ lưu sông vàm cỏ đông dưới tác động của các hoạt động công
Tác giả: Nguyễn Phi Phụng,
Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu khả năng áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :
Tác giả: Ngô Thị Hồng Hạnh,
Mô tả vật lý: 167 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quản lý tài nguyên môi trường để phát triển bền vững /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 726 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 9786047359332
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ứng dụng phương pháp keo tụ của sắt sunfate (Feso4.7H2O) kết hợp với canxi hydroxit(Ca(OH)2) để loại
Tác giả: Phan Kiêm Hào,
Mô tả vật lý: 125tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.35
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Địa - Môi trường Việt Nam =
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 983 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 9786047354221
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giải phẫu - sinh lý :
Tác giả: Nguyễn Văn Huy,
Mô tả vật lý: 404tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đánh giáchất lượng nước vùng thượng lưu sông vàm cỏ đông tỉnh long an do hoạt động công nghiệp và đô
Tác giả: Vũ Quang Thọ,
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Từ điển môi trường Anh-Việt /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 421 tr. ; , 18 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH