Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Dự o diễn biến chất lượng môi trường đề xuất giải pháp công nghệ phục hồi môi trường bãi chôn lấp
Tác giả: Phan Đức Thịnh, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 111tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá sự thay đổi chất lượng nước do công nghệ thu gom và xử lý nước thải sơ bộ-giai đoạn I của
Tác giả: Nguyễn Phi Long, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, tính hệ số phát thải và đề xuất giải pháp công nghệ xử lý nước thải
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Vinh, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 117tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu đề xuất công nghệ xử lý nước rỉ rác bãi chôn lắp rác Tóc Tiên huyện Tân Thành, tỉnh Bà
Tác giả: Phạm Văn Huỳnh, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 113tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các giải pháp quản lý nhà nước và quản lý công nghệ bảo vệ môi trường đáp ứng với quy
Tác giả: Đàm Phương Thanh, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Điều tra ô nhiễm đất,nước và ảnh hưởng sức khoẻ nông dân do sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hoá
Tác giả: Lê Huy Bá, ,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 32 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tính toán khả năng chịu tải, đề xuất tiêu chuẩn xã thải và giải pháp quản lý chất lượng nước sông
Tác giả: Dương Yến Trinh, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu xử lý nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất đông dược bằng bùn hoạt tính hiếu khí /
Tác giả: Ngô Xuân Quang, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Ứng dụng phương pháp keo tụ của sắt sunfate (Feso4.7H2O) kết hợp với canxi hydroxit(Ca(OH)2) để loại
Tác giả: Phan Kiêm Hào, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 125tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.35
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp chống lụt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Trần Hữu Tuấn, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.34936
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn