Trang 1 trong 17 kết quả
Sắp xếp theo
Môi trưng khí hu thay đi mi him ha ca toàn cu /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), Nguyễn Thi Phú, Nguyễn Đức An,
Mô tả vật lý: 284tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 363.738745
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Môi trưng khí hu thay đi mi him ha ca toàn cu /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), Nguyễn Thi Phú, Nguyễn Đức An , ,
Mô tả vật lý: 260 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Biến đi khí hu, thích ng đ chung sng /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), Lương Văn Việt, Nguyễn Thị Nga, ,
Mô tả vật lý: 530tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN: 9786047339471 :
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Bo v môi trưng đô th Vit Nam /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 593tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 363.737
ISBN: 978604733611
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Môi trưng khí hu thay đi mi him ho ca toàn cu /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), Nguyễn Thi Phú, Nguyễn Đức An, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Qun lý tài nguyên môi trưng đ phát trin bn vng /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), Nguyễn Xuân Hoàn, Võ Đình Long, ,
Mô tả vật lý: 726 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 9786047359332
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đc hc thc phm = Food toxicology /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), Nguyễn Xuân Hoàn, ,
Mô tả vật lý: 744tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 615.954
ISBN: 9786047356638 :
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đc hc môi trưng. Tp 2- Phn chuyên đ /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên)…[ và những người khác], ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 571.95
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Phương pháp nghiên cu khoa hc. Tp 2 /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 001.42
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Đc hc môi trưng : Phn chuyên đ /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), Thái Văn Nam, ,
Mô tả vật lý: 923tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 571.95
ISBN: 9786047349647 :
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn