Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Độc học môi trường cơ bản /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 571.95
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Từ điển môi trường Anh-Việt /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 421 tr. ; , 18 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7003
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Quản lý tài nguyên môi trường để phát triển bền vững /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 726 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 9786047359332
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Độc học môi trường.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 571.95
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Biến đổi khí hậu, thích ứng để chung sống /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 530tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN: 9786047339471 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phương pháp nghiên cứu khoa học.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 001.42
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 522 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản lý môi trường :
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 590tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN: 9786047336104 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Độc học môi trường :
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 923tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 571.95
ISBN: 9786047349647 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bảo vệ môi trường đô thị Việt Nam /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 593tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 363.737
ISBN: 978604733611
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn