Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Chính sách lương và giải pháp thu hút nhân lực tại công ty TNHH Bình Huy /
Tác giả: Đỗ Thị Thanh Xuân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chung cư 151 nguyễn đình chính /
Tác giả: Nguyễn Quang Huy,
Mô tả vật lý: 198 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Vi sinh vật Y học :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 395 tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 616.9041
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu áp dụng SXSH và đề xuất chính sách khuyến khích áp dụng SXSH cho ngành da giày tại TPHCM
Tác giả: Trịnh Minh Mỹ Hạnh,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Vi sinh vật y học :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 400 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 616.9041
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Phát huy sức mạnh doanh nghiệp bằng chính sách nhân sự /
Tác giả: Lê Đình Thái,
Mô tả vật lý: 107 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Điều tra ô nhiễm đất,nước và ảnh hưởng sức khoẻ nông dân do sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hoá
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 32 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn