Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Chế tạo máy bẻ tay - dê tự động phục vụ lĩnh vực xây dựng /
Tác giả: Lê Khánh Điền,
Mô tả vật lý: 76 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Mạch tự động trả lời điện thoại ứng dụng vi điều khiển PIC /
Tác giả: Lê Nguyễn Hoàng Trinh,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Từ điển thành ngữ, tục ngữ Hoa -Việt /
Tác giả: Lê Khánh Trương,
Mô tả vật lý: 1156 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 495.19223
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Vẽ kỹ thuật cơ khí /
Tác giả: Lê Khánh Điền,
Mô tả vật lý: 257tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 604.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Diễn xướng dân gian trong lễ hội ở Khánh Hòa /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Mô tả vật lý: 167tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045001547
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển và quản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Diên Khánh - tỉnh
Tác giả: Lê Huỳnh Nhật Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xử lý ảnh - nội suy - tích phân - vi phân đường cong cho trên giấy /
Tác giả: Lê Khánh Điền,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Áp dụng thuật toán Gravitational search algorithm tính toán phân bố công suất tối ưu trong hệ thống
Tác giả: Võ Khánh Dương,
Mô tả vật lý: 51tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.31910151
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hệ thống điều khiển thiết bị điện qua đường dây điện lực - phần thu /
Tác giả: Đinh Quốc Hùng,
Mô tả vật lý: 62 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tuyển chọn 350 bài tập thiết bị điện tử & mạch điện tử (sách dùng cho học sinh - sinh viên) /
Tác giả: Lê Trung Khánh,
Mô tả vật lý: 520 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3192
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn