Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Hệ thống điều khiển thiết bị điện qua đường dây điện lực - phần thu /
Tác giả: Đinh Quốc Hùng,
Mô tả vật lý: 62 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế máy phay chuyên gia công CAM /
Tác giả: Nguyễn Tùng,
Mô tả vật lý: 157 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chế tạo máy bẻ tay - dê tự động phục vụ lĩnh vực xây dựng /
Tác giả: Lê Khánh Điền,
Mô tả vật lý: 76 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xử lý ảnh - nội suy - tích phân - vi phân đường cong cho trên giấy /
Tác giả: Lê Khánh Điền,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển và quản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Diên Khánh - tỉnh
Tác giả: Lê Huỳnh Nhật Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế tay máy 3 bậc tự do /
Tác giả: Lê Khánh Điền,
Mô tả vật lý: 138 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Mạch tự động trả lời điện thoại ứng dụng vi điều khiển PIC /
Tác giả: Lê Nguyễn Hoàng Trinh,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn