Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sợi Hạ Long /
Tác giả: Lê Thanh Liêm,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.31
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu hệ thống xử lý và tách tín hiệu trả lời của RADA đơn xung thứ cấp RSM 970 hàng không dân
Tác giả: Lê Thanh Liêm,
Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3848
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thuốc nam chữa bệnh trẻ em /
Tác giả: Lê Liêm, ,
Mô tả vật lý: 164 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thiết kế nhà sản xuất phần mềm số 1 công viên PMQT /
Tác giả: Nguyễn Trí Dũng,
Mô tả vật lý: 219 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
The impact of human resource management on the job satisfaction of flight attendants in the
Tác giả: Le Quang Liem,
Mô tả vật lý: 35tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tìm hiểu pháp luật trong thương mại quốc tế /
Tác giả: Lê Quang Liêm,
Mô tả vật lý: 368 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 341.75
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển cây xanh đường phố trên địa bàn quận Nam Từ
Tác giả: Lê Thị Hồng Nhung,
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Cấu trúc máy vi tính và vi xử lý :
Tác giả: Lê Hải Sâm,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.22
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cọc khoan nhồi trong công trình giao thông /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Mô tả vật lý: 222 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.154
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu và chế tạo bộ khuôn bánh xe bị động vô hướng /
Tác giả: Lê Thanh Liêm,
Mô tả vật lý: 79 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn