Trang 1 trong 28 kết quả
Sắp xếp theo
Ứng dụng bộ lọc Kalman xử lý nhiễu tín hiệu cảm biến lực trong thiết bị kéo cột sóng tự động /
Tác giả: Trịnh Đình Yến,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 621.3815324
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Xây dựng tính năng cảnh báo tấn công trên mã nguồn mở /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Nam,
Mô tả vật lý: 49tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân phối RIP và OSPF trên môi trường FRAME RELAY /
Tác giả: Đoàn Quốc Hậu,
Mô tả vật lý: 86 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nhận biết chủ đề tài liệu dựa trên Wikipedia /
Tác giả: Lê Hoàng Oanh,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Xây dựng mạng Large Campus khu công nghiệp VSIP /
Tác giả: Lê Mạnh Hải,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Cấu trúc máy tính và hợp ngữ :
Tác giả: Lê Mạnh Hải,
Mô tả vật lý: 109 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 004.22
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xây dựng hệ thống Ip Multicast cho công ty TNHH DV Thuỷ Vân /
Tác giả: Lê Mạnh Hải,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng hệ thống Ip Multicast cho công ty TNHH DV Thuỷ Vân /
Tác giả: Lê Mạnh Hải,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) /
Tác giả: Lê Mạnh Hùng,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Rút trích tri thức ngữ nghĩa từ tên thể loại Wikipedia /
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Mỹ,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn