Trang 1 trong 27 kết quả
Sắp xếp theo
Ứng dụng công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức trên môi trường mạng CISCO /
Tác giả: Dương Công Minh Quân, Hà Ngọc Lan Anh, Lê Mạnh Hải giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Cấu trúc máy tính và hợp ngữ : Bài giảng /
Tác giả: Lê Mạnh Hải, ,
Mô tả vật lý: 109 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 004.22
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) /
Tác giả: Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Ứng dụng bộ lọc Kalman xử lý nhiễu tín hiệu cảm biến lực trong thiết bị kéo cột sóng tự động /
Tác giả: Trịnh Đình Yến, Lê Mạnh Hải (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 621.3815324
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quản trị chiến lược /
Tác giả: Hoàng Văn Hải (chủ biên), Nguyễn Trúc Lê, Nguyễn Mạnh Tuân, ,
Mô tả vật lý: 347tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN: 9786046281979
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ứng dụng IPSec VPN trong xây dựng hệ thống mạng của Đài tiếng nói Nhân dân Tp Hồ Chí Minh /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dư, Nguyễn Văn Tâm, Lê Mạnh Hải (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Quản trị chiến lược /
Tác giả: Hoàng Văn Hải (chủ biên), Nguyễn Trúc Lê, Nguyễn Mạnh Tuân, ,
Mô tả vật lý: 347tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN: 9786046281979 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tối ưu hóa cập nhật định tuyến trong môi trường đa giao thức /
Tác giả: Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Thị Hiến, Lê Mạnh Hải (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Xây dựng mạng Large Campus khu công nghiệp VSIP /
Tác giả: Lê Mạnh Hải giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Trí Dũng, Dương Tấn Pháp, ,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Xây dựng hệ thống Ip Multicast cho công ty TNHH DV Thuỷ Vân /
Tác giả: Lê Mạnh Hải giáo viên hướng dẫn, Huỳnh Công Ẩn, Nguyễn Thị Ngọc Phượng, ,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn