Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Dùng phương pháp PCA để nghiên cứu xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến tiến độ dự án trong giai
Tác giả: Lê Mậu Tuấn,
Mô tả vật lý: 197tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khai thác mẫu tuần tự nén /
Tác giả: Trịnh Minh Sỹ,
Mô tả vật lý: 45tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật và nguồn mẫu n sự phát sinh mô sẹo của
Tác giả: Nguyễn Lệ Hoa Tiên,
Mô tả vật lý: 88tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khai thác k mẫu tuần tự tối đại /
Tác giả: Nguyễn Thị Quyên,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.312
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật và nguồn mẫu n sự phát sinh mô sẹo của
Tác giả: Nguyễn Lệ Hoa Tiên,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích thiết kế cài đặt Web Site phục vụ Chính phủ điện tử tại phường 2 - Thành phố Cà Mau /
Tác giả: Lê Tuấn Hải,
Mô tả vật lý: 76 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khai thác K-mẫu tuần tự phổ biến dựa trên Roaring bitmap /
Tác giả: Lê Hữu Nhơn,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khai thác mẫu tuần tự tối đại /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuân,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn