Trang 1 trong 26 kết quả
Sắp xếp theo
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức chứng từ tại ngân hàng ANZ Việt Nam
Tác giả: Phạm Thị Bích Ngọc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực hành hóa vô cơ :
Tác giả: Lê Thị Hải,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 546
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ vốn bằng tiền tại công ty cổ phần Vua Ong
Tác giả: Lê Nguyễn Ngọc Bích,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng phương án cổ phần hoá tại công ty may Độc Lập /
Tác giả: Hoàng Lê Bích Ngọc,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 338.925
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Trang bị điện /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 207tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.31042
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Khảo sát ảnh hưởng của AgNO3, chitosan, 2, 4-d và thiết kế hệ thống đèn led (light emitting diodes)
Tác giả: Nguyễn Hồ Ngọc Bích,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Solid Work 2010 dành cho người tự học :
Tác giả: Lê Ngọc Bích,
Mô tả vật lý: 335tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cad trong điện & điện tử vi điều khiển và ứng dụng /
Tác giả: Lê Ngọc Bích,
Mô tả vật lý: 383tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.30285
ISBN: 9786049387784
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Solidwork 2010 dành cho người tự học :
Tác giả: Lê Ngọc Bích,
Mô tả vật lý: 335tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 620.0042028553
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lập trình PLC - Scada mạng truyền thông công nghiệp /
Tác giả: Lê Ngọc Bích, ,
Mô tả vật lý: 423tr. : , hình ảnh ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 670.4275
ISBN: 9786049387777 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn