Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty
Tác giả: Lê Ngọc Bội Duyên,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Hoàn thiện phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty
Tác giả: Lê Ngọc Bội Duyên,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn