Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng BIDV /
Tác giả: Phan Thị Hồng Cúc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ /
Tác giả: Lê Thị Tố Diễm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát ảnh hưởng của Cu2+, Ni2+, Cd2+, Pb2+ đến quá trình nảy mầm của hạt lúa Oryza Sativa /
Tác giả: Lê Nguyễn Diễm Hằng,
Mô tả vật lý: 107 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP - PGD Thống Nhất CN HCM /
Tác giả: Lê Huỳnh Yến Phương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết
Tác giả: Lê Thị Hoàng Diễm,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH