Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế và thi công h thng truyn d liu qua vô tuyến s dng pic micro /
Tác giả: Lê Nguyễn Hoàng Tùng,
Mô tả vật lý: 86 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kho sát hin trng môi trưng Cty TNHH CBTS Hoàng Long và đ xut bin pháp bo v môi trưng phát
Tác giả: Nguyễn Văn Tùng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế Trung tâm TM Sunrise Power /
Tác giả: Lê Xuân Hạnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư lô C 23- 49 Đinh Tiên Hoàng /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tú,
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Gia Phú (khi B) /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tùng,
Mô tả vật lý: 187 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Cm nang hàn /
Tác giả: Hoàng Tùng,
Mô tả vật lý: 326 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 671.52
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn