Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ vốn bằng tiền tại công ty cổ phần Vua Ong
Tác giả: Lê Nguyễn Ngọc Bích,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Nhung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phục hồi hoạt động hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến cao su cẩn mỹ /
Tác giả: Lê Thành Trung,
Mô tả vật lý: 75 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá chất lượng xử lý nước rỉ rác bằng phương pháp vi sinh - hóa học tại bãi chôn lấp số 1 Tam
Tác giả: Lê Trang Mỹ Dung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tục lệ hôn nhân của người H'Mông Hoa /
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Ngọc,
Mô tả vật lý: 251tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 392.509597
ISBN: 9786047867042
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Khảo sát ảnh hưởng của AgNO3, chitosan, 2, 4-d và thiết kế hệ thống đèn led (light emitting diodes)
Tác giả: Nguyễn Hồ Ngọc Bích,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Viet Nam tourist guidebook /
Tác giả: Lê Thị Thu Hương,
Mô tả vật lý: 576tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN: 9786049459702
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn