Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Tác giả: Phan Đăng Nhật,
Mô tả vật lý: 511tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786049023729
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Tác giả: Phan Đăng Nhật,
Mô tả vật lý: 219tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786049023743
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phân lập các chủng Trichoderma spp. từ đất vườn cacao và đánh giá khả năng đối kháng của chúng với
Tác giả: Lê Nhật Đăng,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 579.5677
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và điều khiển tay máy hàn theo biên dạng /
Tác giả: Nguyễn Quốc Duy,
Mô tả vật lý: 73 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải pháp hoàn thiện quy trình xuất khẩu sắt thép tại Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC trong
Tác giả: Đặng Thị Tường Vy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Tác giả: Phan Đăng Nhật,
Mô tả vật lý: 365tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786049023729
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Tác giả: Phan Đăng Nhật,
Mô tả vật lý: 646tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786049023750
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn