Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo tại tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Huỳnh Ngọc Tiến,
Mô tả vật lý: 120tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn