Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Đo lường sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ du lịch tại công ty cổ phần dịch vụ Bến
Tác giả: Nguyễn Khoa Đăng,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn