Trang 1 trong 131 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hiện trạng xả thải ở các xưởng sản xuất trà quy mô trung bình tại địa bàn thành phố Bảo Lộc
Tác giả: Trần Thị Nguyệt Trinh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quy hoạch phát triển hệ thống cây xanh đô thị ở thành
Tác giả: Nguyễn Thị Tâm,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát, đánh giá tác động môi trường tự nhiên và xã hội vùng sạt lỡ bán đảo Thanh Đa - Bình Quới
Tác giả: Hoàng Hưng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Họach tóan chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty nhựa Rạng Đông /
Tác giả: Phạm Lê Quỳnh Hương,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo Robot song song sử dụng trong hệ thống thiết bị chuyển động phức hợp,
Tác giả: Lê Quốc Hoài,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 9cm
Ký hiệu phân loại: 629.892
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty liên doanh Tnhh Nippon Express
Tác giả: Lê Thị Phương Linh,
Mô tả vật lý: 117tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phát triển hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Long An đến năm 2020 /
Tác giả: Lê Thanh Quang,
Mô tả vật lý: 114 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 338.926
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích ứng dụng hoạt động DIGITAL MARKETING trong chiến lược marketing của công ty cổ phần truyền
Tác giả: Lê Thị Thanh Thủy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phương ngôn - Thành ngữ, Tục ngữ - Ca dao vùng Đông Bắc Việt Nam.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 549tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049028472
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hệ thống ATS điều khiển bằng PLC /
Tác giả: Lê Thành Đồng,
Mô tả vật lý: 0 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 629.895
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn