Trang 1 trong 20 kết quả
Sắp xếp theo
Bài tập xác suất thống kê /
Tác giả: Lê Khánh Luận,
Mô tả vật lý: 311tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế và chế tạo robot hàn trên mặt phẳng nằm ngang /
Tác giả: Bùi Thanh Luân,
Mô tả vật lý: 114 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phương pháp biểu diễn đặc trưng mặt người dựa vào bộ lọc gabor cong và (2D) 2LDA cho nhận dạng cá
Tác giả: Lê Thành Luân,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.37
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Một trăm bài luận mẫu tiếng Anh :
Tác giả: Nguyễn Thanh Chương,
Mô tả vật lý: 211 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tôn giáo lý luận xưa và nay /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 622tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 200
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật doanh nghiệp Việt Nam :
Tác giả: Phạm Hoài Huấn,
Mô tả vật lý: 471tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN: 9786045756188
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Những thành công lớn trong kinh tế Châu Á :
Tác giả: Backman Michael,
Mô tả vật lý: 624 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế và thi công hệ thống phân hướng thư tự động điều khiển bằng PLC /
Tác giả: Lữ Kiến Trí,
Mô tả vật lý: 64 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bài tập xác suất thống kê /
Tác giả: Lê Khánh Luận,
Mô tả vật lý: 297 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kiểm toán nội bộ :
Tác giả: Đặng Văn Thanh,
Mô tả vật lý: 232 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH