Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu t tác đng đến s hài lòng ca khách hàng cá nhân đi vi cht lưng dch v tin gi tiết
Tác giả: Lê Thị Hoàng Diễm,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn