Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất chế phẩm NPV (Nucleo Polyherosis) trên ký chủ sâu
Tác giả: Lê Thị Hoàng Như, Nguyễn Thị Hai (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.2436
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Xây dựng chương trình quản lý dịch vụ tặng quà qua mạng /
Tác giả: Cao Thị Hoàng Lê, Văn Như Bích B giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn