Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy chế biến gỗ Forimex II /
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lê,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp thúc đẩy phát triển nhượng quyền thương hiệu kinh doanh ở Việt Nam /
Tác giả: Lê Thị Kim Yến,
Mô tả vật lý: 43tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.827
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Phân lập nấm Paecilomyces spp. và xác định một số đặc điểm sinh học, khả năng phòng trừ bọ phấn
Tác giả: Phùng Lê Kim Yến,
Mô tả vật lý: 133tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu và tính toán thực nghiệm quá trình ủ hiếu khí thụ động - có xáo trộn để sản xuất phân
Tác giả: Lê Thị Hòa,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 631.875
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân lập và sản xuất chế phẩm nấm paecilomyces phòng trừ một số loài sâu hại cây trồng /
Tác giả: Đỗ Anh Duy,
Mô tả vật lý: 154tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Phân lập và sản xuất chế phẩm nấm paecilomyces sp phòng trừ một số loài sâu hại cây trồng /
Tác giả: Đỗ Anh Duy,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn