Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Tính toán thiết kế h thng x lý nưc thi nhà máy thy sn Nam Phương, KCN Trà Nóc II, Tp Cn Thơ
Tác giả: Lê Thị Lâm Giang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế trang WEB - ng dng trang WEB làm bài ging k thut xung /
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hà,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát nh hưng ca AgNO3, chitosan, 2, 4-d và thiết kế h thng đèn led (light emitting diodes)
Tác giả: Nguyễn Hồ Ngọc Bích,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Thiết kế h thng cp nưc khu vc 2 - thị xã Rch Giá - tnh Kiên Giang công sut: 5000m3/ngày /
Tác giả: Lê Thị Lệ Thủy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Gii pháp nâng cao đng lc làm vic cho điu dưng viên ti bnh vin đa khoa trung tâm Tin Giang
Tác giả: Dương Thị Ánh Tuyết,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các nhân t nh hưng đến đng lc làm vic ca công chc ti chi cc thuế qun tân bình
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn