Trang 1 trong 138 kết quả
Sắp xếp theo
Sinh học đại cương. T.2- Sinh học thực vật sinh học động vật & hệ sinh thái /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quy định thi hành điều lệ Đảng khóa XI, hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám
Tác giả: Thùy Linh, Việt Trinh (sưu tầm, tuyển chọn), ,
Mô tả vật lý: 479tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 324.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon của sinh viên tại trường đại học công nghệ TP.HCM (HUTECH) và
Tác giả: Lê Ngọc Thùy Trâm, Lê Thị Vu Lan (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7288
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý khu công nghiệp thân thiện môi trường hứơng đến phát triển bền
Tác giả: Phạm Thị Thu Thủy, Lê Thanh Hải giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Khảo sát hiện trạng môi trường của dự án khu di tích Địa Đạo Tam Giác Sắt - tỉnh Bình Dương, nhằm đề
Tác giả: Huỳnh Thị Thùy Dung, Lê Thị Vu Lan(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Các yếu tố tác động của đòn bẩy tài chính đến dòng tiền tự do của các công ty phi tài chính niêm yết
Tác giả: Lê Thị Thùy, Nguyễn Minh Hà (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.6322
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu đề xuất mô hình công nông nghiệp phát thải (aizes) cho ngành chế biến thủy sản gắn với
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Kiều, Lê Thanh Hải (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Khảo sát ảnh hưởng của các loại giá thể và tỷ lệ phối trộn giá thể n khả năng sinh trưởng và ra
Tác giả: Nguyễn Thị Phương, Phan Quốc Tâm (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 135tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn