Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật n quá trình phát sinh hình thái cây hoa huệ
Tác giả: Lê Ngọc Mỹ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu ảnh hưởng một số yếu tố và thiết kế hệ thống led để khảo sát ảnh hưởng của ánh
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 118tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý CTRSH trên địa bàn
Tác giả: Lê Thị Vân Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu ảnh hưởng của đèn LED và một số yếu tố giá thể n khả năng sinh trưởng và phát triển của
Tác giả: Phạm Thị Nhả Trân,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thiết kế du lịch sinh thái bền vững cho khu du lịch Thác Ba Giọt, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy chế biến thức ăn gia súc Hưng Long /
Tác giả: Lê Thị Lan Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu ảnh hưởng các dung dịch nano (đồng, bạc, chitosan) salicylic acid và đèn led kết hợp đến
Tác giả: Lê Nữ Thảo Tiên,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tính khả thi của việc thành lập ngân hàng thóc /
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh,
Mô tả vật lý: 45 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của một số độc chất kim loại nặng (Cd2+, Hg 2+) n quá trình sinh
Tác giả: Nguyên Ngọc Hùng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát ảnh hưởng của AgNO3, chitosan, 2, 4-d và thiết kế hệ thống đèn led (light emitting diodes)
Tác giả: Nguyễn Hồ Ngọc Bích,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn