Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Nâng cao hiu qu kinh doanh th thanh toán ti NH TMCP An Bình - PGD Tân Uyên /
Tác giả: Lê Thị Ngọc Yến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán chi phí sn xut và tính giá thành sn phm ti nhà máy chế biến g Forimex II /
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lê,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu quy trình sn xut bánh Biscuit dai b sung sake, mè và rong bin, mè. /
Tác giả: Lê Minh Tâm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s bin pháp nhm hoàn thin công tác qun tr nhân s ti nhà hàng Ngon /
Tác giả: Huỳnh Ngọc Yên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu sn xut nưc gii khát n men t phế liu qu mít. /
Tác giả: Lê Thị Yến Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu công ngh sn xut Malt thóc huyết rng - phát trin sn phm thc ung dinh dưng cho
Tác giả: Lê Uyên Minh,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 663
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu sn xut nưc gii khát n men t phế liu qu mít /
Tác giả: Lê Thụy Yến Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu thu nhn và tinh sch du t ht chè xanh bng phương pháp ép.
Tác giả: Lê Thị Thanh Vân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế nhà máy chế biến cá tra phi đông lnh năng sut 20000 tn/năm /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 98tr. ; , 30cm + , Bn V
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đ án môn hc
Thc hành công ngh thc phm 3 /
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn