Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Quy trình xuất khẩu hàng hóa hóa của công ty TNHH Một Thành Viên Phúc Linh Phúc /
Tác giả: Đào Thị Xuân Phương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải pháp huy động vốn để phát triển thị trường bất động sản /
Tác giả: Lê Hoàng Quỳnh Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 333.3322
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Khảo sát mô hình xử lý Ammonium bằng công nghệ sinh học nasu /
Tác giả: Trần Thị Linh Phương,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ứng dụng công nghệ Servlet/JSP để xây dựng Website Ecommerce của Tổng công ty thương mại Sài Gòn /
Tác giả: Lê Phương Nam,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất các loại thuốc vitamin bằng phương pháp bùn hoạt tính hiếu khí /
Tác giả: Lê Công Nhất Phương,
Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Cliffs TOEFL preparation guide Includes all the latest changes in TOEFL Rivised and expanded =
Tác giả: Pyle Michael A,
Mô tả vật lý: 659tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty liên doanh Tnhh Nippon Express
Tác giả: Lê Thị Phương Linh,
Mô tả vật lý: 117tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu khả năng ứng dụng Chitosan hòa tan trong nước và bảo quản đậu hũ được sản xuất theo
Tác giả: Nguyễn Thị Linh Chi,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Marketing điểm bán tiếp thị bán lẻ trong thời đại 4.0 =
Tác giả: Stephens Doug,
Mô tả vật lý: 426tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.87
ISBN: 9786049465864
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH