Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng tại Công ty giao nhận vận tải Giai điệu -
Tác giả: Lê Trần Đặng Thùy Dung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TM CP phát triển TP. HCM - Phòng GD
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích quy trình nhập khẩu máy tính bằng đường biển tại công ty cổ phần dịch vụ phân phối tổng
Tác giả: Hoàng Thị Lệ Thủy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại quỹ tín dụng nhân dân Bình Chánh /
Tác giả: Lê Thị Thùy Yến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng và giải pháp Marketing tăng cường khả năng cạnh tranh của công ty TNHH TM thiết bị y tế
Tác giả: Trịnh Thị Thúy Hằng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Cty TNHH Thiên Ân
Tác giả: Trương Thị Thúy Hà,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cầu khung T nhịp hẫng đeo /
Tác giả: Nguyễn Thanh Long,
Mô tả vật lý: 216 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV TM Thủy Lộc /
Tác giả: Huỳnh Lê Phi Yến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực cho khách sạn Thái Thiên 2
Tác giả: Lê Ngọc Thuỳ Dương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thu thuế GTGT trên địa bàn tỉnh Bình Phước /
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng,
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2714
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn