Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Quyền an sinh xã hội và đảm bảo thực hiện trong pháp luật Việt Nam /
Tác giả: Lê, Thị Hoài Thu (chủ biên), , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 317tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 344.02
ISBN: 9786046218777
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ứng dụng kỹ thuật viễn và hệ thống thông tin địa lý thành lập bản đồ hiện trạng sẻ dụng đất phục vụ
Tác giả: Đào Thị Kim Chi, Lê Thanh Hòa giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 87 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao công tác thu gom,vận chuyển chất thải rắn sinh
Tác giả: Lê Thị Thùy Trang, Huỳnh Phú (Giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn
Tác giả: Thiều Hoàng Phú Dương, Lê Mạnh Tân (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44068
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khảo sát hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở quận Bình Tân và đề xuất giải pháp tái sử dụng
Tác giả: Huỳnh Quốc Thuần, Lê Thị Thu Lan (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp thực hiện công tác quản lý chất thải rắn tại bệnh
Tác giả: Lê Thị Anh Thư giáo viên hướng dẫn, Trần Hoàng Nhung, ,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại chi cục thuế quận tân bình
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Lưu Thanh Tâm (Giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá hiện trạng quản lý lực lượng thu gom rác đường phố trên địa bàn huyện Hóc Môn /
Tác giả: Lê Thị Phương Trúc, Huỳnh Phú (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng và đề xuất hướng quản lý, phát triển hệ thống cây xanh đô thị ở địa bàn quận Phú
Tác giả: Bùi Thị Thu Hương, , Lê Thị Vu Lan(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn