Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hiện trạng tài nguey6n đa dạng sinh học và vây dựng kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh
Tác giả: Trần Thị Cẩm Hằng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát hiện trạng quản lý môi trường tại nhà máy Casumina Bình Dương, thị trấn Uyên Hưng, huyện
Tác giả: Phạm Thị Mỹ Tiên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu thực trạng các mô hình thương mại bán lẻ trường hợp nghiên cứu ngành hàng tiêu dùng tại
Tác giả: Huỳnh Bảo Nghi,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.87
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu thực trạng các mô hình thương mại bán lẻ: Trường hợp nghiên cứu ngành hàng tiêu dùng tại
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.87
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Kinh doanh quốc tế 1 /
Tác giả: Trần Thị Trang,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 337
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kinh doanh quốc tế 2 /
Tác giả: Trần Thị Trang,
Mô tả vật lý: 120tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 337
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn