Trang 1 trong 75 kết quả
Sắp xếp theo
Xác định ký chủ và đánh giá hiệu quả diệt sâu của một số chủng tuyến trùng EPN /
Tác giả: Lê Thị Tiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 632.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thực trạng và một số giải pháp cải thiện tình hình nhân sự và tiền lương ở công ty cổ phần dịch vụ
Tác giả: Lê Thị Chánh Hương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm gạch đất sét nung tại công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Tiền
Tác giả: Chu Thị Hồng Lý,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu, xây dựng hệ thống mạng PLC, điều khiển, giám sát và quản lý thiết bị dây chuyền công
Tác giả: Phạm Thị Kiều Oanh,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Sinh học đại cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giải pháp bảo đảm việc thực hiện đeo bảng tên từ thực tiễn trường đại học Công nghệ Tp Hồ Chí Minh /
Tác giả: Đỗ Công Duy,
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 378
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Phương tiện giao tiếp trong hoạt động quản lý /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 352tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.452
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nghiệp vụ thị trường tiền tệ :
Tác giả: Lê Hoàng Nga,
Mô tả vật lý: 266tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 332.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sinh học đại cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 404 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kinh doanh quốc tế 2 /
Tác giả: Trần Thị Trang,
Mô tả vật lý: 120tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 337
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn