Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Tp. Hồ Chí Minh /
Tác giả: Lê Thị Xuân Hoa,
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quy trình xuất khẩu hàng hóa hóa của công ty TNHH Một Thành Viên Phúc Linh Phúc /
Tác giả: Đào Thị Xuân Phương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường đại học Hoa Sen /
Tác giả: LêXuân Vũ,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 378.007
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giáo trình bơm quạt máy nén /
Tác giả: Lê Xuân Hòa,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hóa sinh y học :
Tác giả: Đỗ Đình Hồ,
Mô tả vật lý: 198 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 612.015
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển và quản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Diên Khánh - tỉnh
Tác giả: Lê Huỳnh Nhật Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát quá trình chuyển hóa nitơ bằng phương pháp nitrate hóa và anammox /
Tác giả: Lê Nguyễn Thị Xuân Trang,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu quy hoạch và quản lý chất thải rắn cho tỉnh bến tre /
Tác giả: Lê Thị Ánh Hoa,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn