Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu sản xuất nước giải khát n men từ phế liệu quả mít /
Tác giả: Lê Thụy Yến Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu sản xuất nước giải khát n men từ phế liệu quả mít. /
Tác giả: Lê Thị Yến Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát ảnh hưởng của các loại giá thể và tỷ lệ phối trộn giá thể kháng n khả năng sinh trưởng và
Tác giả: Nguyễn Thị Phương,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 631.585
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế nhà máy sản xuất rượu vang nho năng suất 600000 lít/năm /
Tác giả: Lê Ngọc Trân,
Mô tả vật lý: 118tr. ; , 30cm + , Bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng gạo mầm từ gạo lứt nương đỏ hạt tròn /
Tác giả: Lê Ngộ Không,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt cho dự án Resort và khách sạn Hoàng Anh Gia Lai,
Tác giả: Lê Thị Hoài Vân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quảntri học /
Tác giả: Trần Anh Tuấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Ảnh hưởng của công ước viên 1980 đến các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam
Tác giả: Lê Thị Hồng Yến,
Mô tả vật lý: 51tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 343.087
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân lập và sản xuất chế phẩm nấm paecilomyces sp phòng trừ một số loài sâu hại cây trồng /
Tác giả: Đỗ Anh Duy,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Khảo sát ảnh hưởng của các loại giá thể và tỷ lệ phối trộn giá thể n khả năng sinh trưởng và ra
Tác giả: Nguyễn Thị Phương,
Mô tả vật lý: 135tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn