Trang 1 trong 81 kết quả
Sắp xếp theo
Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám để phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất
Tác giả: Lê Thanh Hòa,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán hàng tồn kho và tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần thương mại Hóc Môn /
Tác giả: Lê Thị Thanh Hòa,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ưùng dụng gis xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý chất lượng nước và bùn đáy kênh rạch nội thành , tp.
Tác giả: Đặng Thị Minh Trang,
Mô tả vật lý: 117 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Từ điển thành ngữ, tục ngữ Hoa -Việt /
Tác giả: Lê Khánh Trương,
Mô tả vật lý: 1156 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 495.19223
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Quy hoạch trung tâm văn hoá Suối Tre thành khu du lịch sinh thái bền vững /
Tác giả: Võ Hà Minh Thúy,
Mô tả vật lý: 99 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kiểm toán nội bộ :
Tác giả: Đặng Văn Thanh,
Mô tả vật lý: 232 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Định mức đơn giá mới trong xây dựng cơ bản áp dụng trong xây dựng cơ bản thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 941 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bảo mật dữ liệu bằng phương pháp mã hoá phi đố xứng RSA /
Tác giả: Lê Thanh Sơn,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 621.38928
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bước đầu ứng dụng gis vào công tác quản lý chất lượng nước thải /
Tác giả: Huỳnh Nhựt Huy,
Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu phát triển phương pháp " thiết kế vì môi trường " hướng đến mục tiêu "phát thải bằng
Tác giả: Nguyễn Thị Đoan Trang,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH