Trang 1 trong 49 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường không khí do hoạt động của các cơ
Tác giả: Trần Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thành Vinh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 97 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo
Tác giả: Võ Trương Như Thuỷ, Lê Thanh Hải giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 118 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu đề xuất mô hình công nông nghiệp phát thải (aizes) cho ngành chế biến thủy sản gắn với
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Kiều, Lê Thanh Hải (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý khu công nghiệp thân thiện môi trường hứơng đến phát triển bền
Tác giả: Phạm Thị Thu Thủy, Lê Thanh Hải giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Khảo sát hiện trạng môi trường của dự án khu di tích Địa Đạo Tam Giác Sắt - tỉnh Bình Dương, nhằm đề
Tác giả: Huỳnh Thị Thùy Dung, Lê Thị Vu Lan(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Các yếu tố tác động của đòn bẩy tài chính đến dòng tiền tự do của các công ty phi tài chính niêm yết
Tác giả: Lê Thị Thùy, Nguyễn Minh Hà (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.6322
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu đề xuất công nghệ xử lý nước rỉ rác bãi chôn lắp rác Tóc Tiên huyện Tân Thành, tỉnh Bà
Tác giả: Phạm Văn Huỳnh, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 113tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ bùn thải nhà máy chế biến và đóng hộp thủy sản Hương Giang bằng
Tác giả: Huỳnh Lê Kim Ngân , Nguyễn Thị Thanh Phượng(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Hội làng Đào Xá huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Thoa (Tìm hiểu, giới thiệu), ,
Mô tả vật lý: 176tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 394.269597
ISBN: 9786045371633
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn