Trang 1 trong 54 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải đô thị tập trung tại Thành phố Hồ
Tác giả: Lê Vinh Hoài Vũ,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Xây dựng hệ thống bán thiết bị điện tử viễn thông trực tuyến /
Tác giả: Võ Hoàng Phú,
Mô tả vật lý: 90 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung KCN Rạch Bắp tỉnh Bình Dương công suất 6000m3/ngày
Tác giả: Lê Thanh Lâm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Xác định ký chủ và đánh giá hiệu quả diệt sâu của một số chủng tuyến trùng EPN /
Tác giả: Lê Thị Tiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 632.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Xây dựng hệ thống quản lý bộ thư viện phát sinh thiết kế vật lý dùng trong dây chuyền phát triẻn
Tác giả: Lê Trung Hiếu,
Mô tả vật lý: 77 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Phân tích thiết kế hướng đối tượng /
Tác giả: Lê Trung Hiếu,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu vai trò và hiệu quả của phương pháp hoá lý trong xử lý nước thải dệt nhuộm /
Tác giả: Lê Đức Trung,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Khảo sát hiệu lực diệt sâu và khả năng sinh sản của hai chủng tuyến trùng S – XT và H – CP16 trên
Tác giả: Lê Quốc Vũ,
Mô tả vật lý: 161tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 592.57
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Phần mềm quản lý giáo vụ trường ĐHDLKTCN Tp.HCM /
Tác giả: Trần Đình Trúc Việt,
Mô tả vật lý: 93 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tính toán, thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung KCN Linh Trung 3 công suất 5000m3/ngày đêm /
Tác giả: Lê Anh Tuấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn