Trang 1 trong 55 kết quả
Sắp xếp theo
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung KCN Rạch Bắp tỉnh Bình Dương công suất 6000m3/ngày
Tác giả: Lê Thanh Lâm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích thiết kế hướng đối tượng /
Tác giả: Lê Trung Hiếu,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Khảo sát hiệu lực diệt sâu và khả năng sinh sản của hai chủng tuyến trùng S – XT và H – CP16 trên
Tác giả: Lê Quốc Vũ,
Mô tả vật lý: 161tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 592.57
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thức ăn cho gia súc nhai lại trong nông hộ miền Trung /
Tác giả: Lê Đức Ngoan,
Mô tả vật lý: 127tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 636.2085
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tính toán, thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung KCN Linh Trung 3 công suất 5000m3/ngày đêm /
Tác giả: Lê Anh Tuấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng hệ thống quản lý bộ thư viện phát sinh thiết kế vật lý dùng trong dây chuyền phát triẻn
Tác giả: Lê Trung Hiếu,
Mô tả vật lý: 77 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xác định ký chủ và đánh giá hiệu quả diệt sâu của một số chủng tuyến trùng EPN /
Tác giả: Lê Thị Tiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 632.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Phần mềm quản lý giáo vụ trường ĐHDLKTCN Tp.HCM /
Tác giả: Trần Đình Trúc Việt,
Mô tả vật lý: 93 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu vai trò và hiệu quả của phương pháp hoá lý trong xử lý nước thải dệt nhuộm /
Tác giả: Lê Đức Trung,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải đô thị tập trung tại Thành phố Hồ
Tác giả: Lê Vinh Hoài Vũ,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn