Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
Chính sách tiền tệ và điều tiết vĩ mô của ngân hàng Trung Ương /
Tác giả: Lê Vinh Danh,
Mô tả vật lý: 314 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: Chi-Ư,
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của công ty TNHH GIẦY CHING LUH Việt Nam /
Tác giả: Lê Trung Tiến,
Mô tả vật lý: 74tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế trung tâm xúc tiến thương mại /
Tác giả: Nguyễn Thanh Sang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xác định ký chủ và đánh giá hiệu quả diệt sâu của một số chủng tuyến trùng EPN /
Tác giả: Lê Thị Tiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 632.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Hoàn thiện hệ thống MPS giám sát và điều khiển qua mạng /
Tác giả: Lê Văn Tiến Dũng,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết
Tác giả: Lê Thị Hoàng Diễm,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu scada trong hệ thống điện =
Tác giả: Phạm Văn Hoà,
Mô tả vật lý: 139tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3190285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cây sau sau lá đỏ (tập truyện ngắn), Ở trần (Tập tuyện ngắn)Trung tướng giữa đời thường (Tiểu
Tác giả: Cao Tiến Lê,
Mô tả vật lý: 475tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN: 9786045337226
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Khảo sát tần số Gene IGFBP2 (Insulin – Like Growth Factor Binding Protein 2) trên đàn gà Tàu Vàng
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Tiên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu scada trong hệ thống điện /
Tác giả: Phạm Văn Hoà,
Mô tả vật lý: 139tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3190285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn