Trang 1 trong 63 kết quả
Sắp xếp theo
Nhà điều hành sản xuất cảng sài gòn /
Tác giả: Trương Hồng Ngọc,
Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao tại công ty trách nhiệm
Tác giả: Lê Thị Tuyết Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiệp vụ hành chính văn phòng .
Tác giả: Lưu Kiếm Thanh,
Mô tả vật lý: 1798tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 651.37
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hoàn thiện phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty
Tác giả: Lê Ngọc Bội Duyên,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thi công lắp ghép dân dụng và công nghiệp /
Tác giả: Lê Văn Kiểm,
Mô tả vật lý: 611tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN: 9786047311231
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Chung cư Kim Sơn /
Tác giả: Phạm Nguyễn Duy Tân,
Mô tả vật lý: 189 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quản lý dự án bằng sơ đồ mạng /
Tác giả: Lê Văn Kiểm,
Mô tả vật lý: 179 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phụ luc :
Tác giả: Nguyễn Việt Thái,
Mô tả vật lý: 75 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Cao ốc văn phòng Petronas /
Tác giả: Nguyễn Lê Thanh,
Mô tả vật lý: 201 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư phạm thái bường /
Tác giả: Trần Nam Hải,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn