Trang 1 trong 38 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu áp dụng BAT đối với hệ thống động cơ điện để đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng cho
Tác giả: Diệp Kim Thúy, Lê Thanh Hải, Trần Văn Thanh(GVHD),
Mô tả vật lý: 205tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao tại công ty trách nhiệm
Tác giả: Lê Thị Tuyết Trang, Trần Nam Trung (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình /
Tác giả: Lê Văn Kiểm, ,
Mô tả vật lý: 429tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 690.24
ISBN: 9786047336364
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu thiết kế hệ thống điện tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn chiếc số 1 theo tiêu chuẩn
Tác giả: Lê Đình Văn, Nguyễn Thanh Phương (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 623.8503
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hoàn thiện phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty
Tác giả: Lê ngọc Bội Duyên, Trần Văn Tùng (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thiết kế trụ sở cục đầu tư tỉnh sóc trăng /
Tác giả: Nguyễn Việt Thái, Khổng Trọng Toàn giáo viên hướng dẫn, Lê Văn Kiểm giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 140 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ công ty tnhh một thành viên xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí
Tác giả: Lê Phương Oanh, Võ Văn Nhị ( Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 118tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế nhà điều hành cảng sx cảng sài gòn /
Tác giả: Nguyễn Xuân Đông, Lê Văn Kiểm giáo viên hướng dẫn, Đinh Sỹ Minh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn